Gebruiksvoorwaarden

MATTHAS

ZAMAN

ARCHITECT

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (DISCLAIMER)

Het gebruik van de website van www.matthiaszaman.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Matthias Zaman ez met adres te Heirbaan 203 b0101 te 2070 Burcht en met ondernemingsnummer BE0 537 719 401 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de website.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

INFO

 

Voor meer info zie RAAKVLAK ARCHITECTEN.

 

CONTACT

 

Matthias Zaman

Smisstraat 51

B-9120 Vrasene

 

 

tel: +32 (0)495 17 88 69

email: info@matthiaszaman.be

 

ingeschreven op de Tabel van de Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen

Reglement van Beroepsplichten

 

door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

 

Matthias Zaman en Jeroen Geys, twee door architectuur gepassioneerde individuen bundelen de krachten om ervaring en kennis te delen, om zo nog beter in te spelen op de vraag van klanten en de evoluties in de bouwsector. 

Voor meer info zie GZ ARCHITECTEN.

 Matthias Zaman, architect, architectuur, nieuwbouw, renovatie, interieur, ben, benoveren, duurzaam, waasland, stekene, moerbeke, vrasene, beveren, kieldrecht, verrebroek, sint-gillis-waas, strak, landelijk, hedendaags, modern

Copyright Matthias Zaman. All Rights Reserved